Studii

  • Masterat „ Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă” în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
  • Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacau, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie

Cursuri si seminarii

  • Workshop Dynamic Tape – Tapingul Biomecanic în Recuperarea Medicala – Iaşi
  • Curs al Societăţii Române de Osteopatie – „Abordul osteopat al lombalgiilor. Încadrarea pacientului şi principii de tratament”- Iaşi
  • Curs al International Academy FYSIOTAPE B.V. Netherlands – „Medical Taping Concept” – Iaşi
  • Curs postuniversitar corespunzător programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) şi Nivelului II (aprofundare) susţinut de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
  • Modul de pregătire în pedagogia sistemică C.A.M., susţinut de Asociaţia SPEhRO Elveţia în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Iaşi